אותנטיות הקלטה

בדיקת אותנטיות ומתן חוות דעת

כיום בעולם המודרני כאשר כל אדם מחזיק טלפון חכם ומסוגל לבצע הקלטה בלחיצת כפתור מול העיניים של העומד לפניו ונוסיף על כך את הכמות האפלקציות שישנם בתחום הקלטות,  רואים עליה לדרישה לבצע בדיקת אותנטיות להקלטות.

אחד ההתגרים של בתי משפט ועורכי דין כיום היא להוכיח שההקלטה הינה אותנטית ומקורית. לכן כיום הקמנו את המעבדה עם המכשור והתוכנות המתקדמות ביותר בשוק, אשר מאפשרות לנו לבצע בדיקת אותנטיות להקלטות ולהגיש חוות דעת בנושא.

איזה חוות דעת אנו יודעים לספק ועבור מה?

אנו מספקים חוות דעת בנוגע למקוריות ההקלטה (בדיקת אותנטיות), אודיו וידאו, רצף הקלטה, איתור בישולים המעידים על השמטות או תוספות.

נתונים אלו ואחרים יכולים להביא לפסילת אמינות ההקלטה כראיה בבית משפט.

חוות הדעת עבור אותנטיות נחלקת לכמה שלבי עבודה,כאשר בשלב הראשון אנו מבצעים בדיקה ראשונית בה אנו בודקים אם יש ממצאים העשויים

להביא לפסילת הקלטת לדעתינו או להפך, בשלב השני אנו מכינים את חוות הדעת ומגישים את ממצאי הבדיקה.

חוות דעת מומחה מוגשת לבית משפט ומשמשת כראייה,לצד שכנגד עומדת הזכות לחקור את המומחה אודות האמור בחוות

הדעת במטרה לפגוע  ולערער את  נכונות חוות בפני בית המשפט.